به نام خدای هستی بخش.

دومین دلیل ضرورت خداشناسی نیاز به تشکر از نعمت دهنده است, برای روشن تر شدن موضوع مثالی میزنم:
 فرض کنید در روز مبارک نیمه شعبان که میلاد امام زمان(عج)است سوار ماشینی میشوید و هنگام دادن کرایه راننده که فردی دیندار است به شما می گوید بخاطر میلاد آقا نیازی به دادن کرایه نیست.

 آیا شما از او تشکر می کنید و یا بدون تشکر از خدمت رایگانی که به شما شده از ماشین پیاده می شوید؟
 مثالی دیگر: دوستی بدون اینکه انتظاری از شما داشته باشد به شما گل هدیه میدهد آیا فقط او را نگاه می کنید و یا از او بخاطر توجه اش تشکر می کنید؟

 بله این هم از سیستم های عقل انسان است که تشکر از نعمت دهنده را لازم میداند و ما این اصل را در غالب مثال برای شما بیان کردیم.ما نعمت های بیشماری داریم که خودمان به خودمان نداده ایم مثل بوی خوش گلها یا آرامشی که از دیدن دریا  می گیریم و زیبایی های طبیعت که روح افزا است و چشمی که میتواند آنرا ببیند و طبق اصلی که بیان شد می خواهیم از فردی که این نعمت ها را رایگان به ما داده تشکر کنیم.

 از آنجا که سپاسگزاری از یک موجود منوط به شناختن اوست باید به شناختی درست از خدا برسیم.
در پست بعد به این مطلب می پردازیم که چگونه می توان خدا را شناخت.