بسم الله الرحمن الرحیم.

 با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز.

جواب مطلبی که بیان کردم این است:
 امکان ندارد که شما فردی را بیابید که عمرش به 200 سال رسیده باشد.
 اگر کمی دقت کنیم می بینیم که هر چیزی که منسوب به عالم ماده است محکوم به زوال است یعنی گذشت زمان بر آن اثر میکند و رو به سوی نابودی میرود ،
برای مثال خورشید ستاره ایست که مثل سایر ستاره ها عمری دارد و روزی نابود خواهد شد.
 پیرترین فرد جهان در حال حاضر در کتاب رکورد ها ثبت شده که صد و اندی سن دارد و او هم بعید به نظر میرسد که تا 200 سال عمر کند .

 اینها را از آن جهت می گویم که ما مرگ همه را باور می کنیم غیر از مرگ خودمان و آنرا با عباراتی چون حقیقت تلخ است می پوشانیم ، مطلب دیگر که باید بدانید نیاز به این تفکر دارد:

 آیا اگر کودکی به شما بگوید که عقربی کوچک(در جایی که احتمال وجود عقرب هست)درون کفش شما رفته بدون توجه به حرفش کفش را می پوشید؟
 یا اگر مار کبرایی را در صحرا ببینید که حالت حمله به خود گرفته آیا در حالت عادی و بی جهت به سمت او می روید؟
 قطعا خیر زیرا سیستم مغز ما انسانها بر اساس دفع ضرر پایه گذاری شده است حتی اگر تنها احتمال آنرا بدهیم.ما دوست نداریم که آسیب ببینیم و از همین جا می پردازیم به اولین استدلال مبنی بر اینکه چرا خداشناسی ضرورت دارد:
 پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)انسانی بوده مثل ما که قبر مقدس ایشان هم در عربستان موجود است و در این شکی نیست و تعالیم و گفته هایشان نیز نسل به نسل به ما رسیده است.
 ایشان مدعی وجود جهان آخرت بودند و تکالیفی همچون نماز را برای انسانها بیان کردند و فرمودند اگر به آن عمل نکنیم دچار عقوبت الهی خواهیم شد.

 احتمال دارد پیامبر ، انسان راست گویی بوده و در دعوت خود صادق باشند پس در نتیجه احتمال دارد واقعا خدایی وجود داشته و جهان آخرتی باشد که به سبب انجام ندادن بعضی از کارها در آن ضرری به ما برسد زیرا این مسئله یعنی وجود جهان پس از مرگ مسئله ایست که جز در روز آن (لحظه مرگ برای هر انسان) بصورت عین الیقین مشخص نمی شود و ما به مرگ یقین داریم و حال یا به پوچ تبدیل میشویم که خود جای بحث دارد و یا صحت گفته پیامبر اثبات خواهد شد ، پس احتمال آن وجود دارد که جهان آخرتی باشد و در آن بخاطر عدم توجه به تکالیف خواسته شده عذاب ببینیم و سیستم مغز ما احتمال را هم در نظر میگیرد. 

 اولین دلیل ما بر ضرورت خداشناسی این است که اگر اینچنین بود با انجام اعمال خواسته شده خود را از عقوبت الهی برهانیم.
پس باید بفهمیم خدایی هست یا نه و اگر هست چگونه ، چون ما میدانیم که در نهایت خواهیم مرد و احتمال ضرر می دهیم و همین احتمال کافیست تا در این زمینه به تحقیق بپردازیم.