بسم الله الرحمن الرحیم

  اخبار غیبی:منظور از غیب قسمتی از حقایق عالم است که از حوزه ادراک بشر خارج است و خداوند در قرآن از حقیقت های غیبی فراوانی خبر داده است مثل:خداوند و صفت ها یش،فرشتگان،اجنه،جهان برزخ،عالم آخرت،بهشت و دوزخ و صفت های آنها و همچنین اتفاقاتی که در آینده می افتند اما هیچ ابزاری برای پیش بینی قطعی آن در اختیار ما نیست و حوادثی که در گذشته رخ داده و اثری از آن در حافظه تاریخ نبوده است.

  ما به چند مثال می پردازیم که در زمان نزول آن آیه اتفاقی که در آن پیش بینی شده بود هنوز نیافتاده بود اما با گذشت زمان آن حادثه محقق گشت اما قبل از آن بگویم که این پیشگویی هایی که در قرآن شده بدون حتی یک اشتباه همه آنها اتفاق افتاده و بعضی هنوز زمانش نرسیده و درستی آن در آینده مشخص خواهد شد:

 الف)
خبر پیروزی روم بر فارس:در سال 614 میلادی رومیان شکست سختی از حکومت فارس خوردند و از آنجاییکه حکومت فارس در آن زمان مشرک بودند و حکومت روم اهل کتاب بودند مسلمانان از شکست روم اندوهناک شدند.در این زمان آیات ابتدایی سوره روم نازل شد که پیش بینی جالبی در جای خود بود.
 (الم*غلبت الروم*فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون*فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون(روم:1_4))الف لام میم رومیان شکست خوردند در نزدیکترین سرزمین ولی بعد از شکستشان در ظرف چند سالی بزودی پیروز خواهند گردید،فرجام کار در گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مومنان از یاری خدا شاد می گردند.

 بضع سنین بر مدت حدود 3 تا 9 سال دلالت می کند که قرآن با اقتدار این مدت را برای پیروزی روم بر فارس پیشگویی می کند با اینکه شواهد امر گواهی می داد که این غلبه در این مدت زمان عملی نیست اما این پیشگویی به حقیقت پیوست.

  ب)
خبر پیروزی مسلمانان در جنگ بدر:پیش از وقوع جنگ بدر در حالی که برتری نظامی مشرکان مکه بر مسلمانان آشکار بود قرآن با قاطعیت از پیروزی اسلام خبر داد.
 (ام یقولون نحن جمیع منتصر*سیهزم الجمع و یولون الدبر(قمر:44و45))یا می گویند ما همگی انتقام گیرنده ایم!زودا که این جمع در هم شکسته شود و پشت کنند.
 پیشگویی قرآن در حالی بوده که تعداد مسلمانان حدود یک سوم کافران بوده است.آیات تحدی که آیات مبارزه طلبی قرآن هستند نیز اخبار غیبی اند.

 عدم اختلاف و تناقض در قرآن:قرآن کتابی است که طی 23 سال بر پیامبر نازل گردید.جهان ما جهانی است که قانون تحول و تکامل در آن جاری است و انسان ها هم از این قاعده جدا نیستند و همواره در حال دگرگونی اند،برای مثال برخی از اندیشمندان با گذشت زمان و کاملتر شدن دیدگاهشان نظریه ای که خود داده اند را نقض کرده اند و اعتقادی دیگر پیدا کرده اند اما قرآن با اینکه در این مدت در شرایط مختلف مثل سختی ها و دشواری ها و امنیت و آرامش و سفر و..بر پیامبر نازل شده از هرگونه اختلافی در آیات تهی است و هیچ آیه ای نقض کننده آیه دیگری نیست با اینکه مجموعه بسیار وسیعی از معارف در ابعاد اعتقادی اخلاقی تاریخی اجتماعی احکام و ... در آن یافت می شود.

  آورنده قرآن:پیامبر فردی بود که هیچگاه در مکتبی پا نگذاشت و درس نیاموخت و هیچ آموزگاری نداشت.او 40 سال که حدود دو سوم عمر گرامی ایشان است را بدون اینکه از علم و دانش حرفی بزند و یا شعری بسراید و خطبه ای بخواند طی کرد.چنین شخصیتی با چنین پیشینه ای در 40 سالگی مطلبی آورد که بزرگان عرب در مقابلش زانو زدند و برای مدتی طولانی الهام بخش و آموزگار بزرگان علم و اندیشه گردید.عقل حکم می کند که ارائه کتابی مانند قرآن از سوی شخصیتی مانند محمد(ص) جز با فرض اتصال وی به منبع وحی ممتنع است.

  قرآن و علم:قرآن به مواردی اشاره کرده که بشر در آن زمان از لحاظ علمی نه تنها به آن نرسیده بلکه مخالف آن بودند.

  الف)اصل جاذبه میان اجسام:این اصل که در قرن هفدهم توسط نیوتون کشف شده مدت ها قبل از آن در قرآن ذکر شده بود:
 (الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش(رعد:2))خدا کسی است که آسمانها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید بر افراشت آنگاه بر عرش استیلا یافت.
 در این آیه از ستون های نامرئی حرف زده شده که نگه دارنده اجرام آسمانی اند که همان جاذبه میان اجسام است.

  ب)کروی بودن زمین:(و اورثنا القوم الذین کانوا بستضعفون مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیها(اعراف:137))وبه آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند بخش های باختری و خاوری زمین را که برکت داده بودیم به میراث عطا کردیم.

 این آیه برای زمین مشرق ها و مغرب های متعددی در نظر می گیرد در حالی که اگر زمین مسطح باشد تنها یک مشرق و یک مغرب خواهد داشت و این آیه اشاره هنر مندانه ای به کروی بودن زمین است.

  مطالبی که مطرح شد تنها بخش کوچکی از آن عظمتی بود که این کتاب آسمانی دارد و قرآن خود کتابی گویا است که هرکس به آن تمسک جوید و با آن خو گیرد الهی بودنش و خارق العاده بودنش را به دیده جان درک خواهد کرد.