با نام و یاد خدا

 در این وبلاگ سعی من بر این خواهد بود که مباحث سخت دینی و فلسفی در رابطه با خدایابی و خداشناسی را بصورتی که قابل فهم برای عموم باشد در آورم و دیدگاه های جدیدی را در ذهن شمای بازدیدکننده ایجاد کنم انشاالله.

 اولین وظیفه ای که به شناخت شما کمک می کند این است که بگردید و یک انسان 200 ساله پیدا کنید! تنها یک نفر که 200 سال عمر داشته باشد.

 از پیرترین افرادی که می شناسید شروع کنید از دوست و آشنا تا غریبه هر کسی با سن بالا دیدید سنش را بپرسید و اگر فکر می کنید ناراحت می شود از اطرافیانش بپرسید.

 در پست بعدی توضیح می دهم که این کار چه سودی دارد.

 این استدلال ها که ان شاء الله از پست آینده شروع می شوند ممکن است دیدگاهتان را مثل بسیاری از افرادی که با آنها آشنا شده اند عوض کند.

 توضیح آخر اینکه اینها مباحث علم کلام است که در حوزه و دانشگاه تدریس می شوند.